Designed and built with care, filled with creative elements

Top

Agenda

Laden Evenementen

Afgelopen Evenementen

november 2020

Doelgroep : BOSsen, schoolopleiders, instituutsopleiders
Datum : 26 november 2020
Tijd : 15:30 - 17:00

ROSSO staat voor ROS-Scholen en -Opleidingsinstituten. Het ROSSO is een bijeenkomst waarin vertegenwoordigers van de opleidingsinstituten en vertegenwoordigers van de scholen de gang van zaken binnen de opleidingsschool, zowel op organisatorisch gebied als inhoudelijk met elkaar bespreken, afstemmen en evalueren.

Tijdens deze bijeenkomsten biedt ROSRijnland schoolopleiders en instituutsopleiders de gelegenheid om kennis te delen en elkaar te inspireren aan de hand van gegeven thema’s.

februari 2021

Doelgroep : Stuurgroepleden, opleidingscoördinatoren, BOSsen
Datum : 4 februari 2021
Tijd : 10:30 - 15:30

ROSRijnland organiseert dit jaar voor het eerst een externe peer review. Tijdens deze review laten we ons kritisch bevragen door een panel bestaande uit een afvaardiging van twee andere opleidingsscholen (ROWF en de Marnix Academie). We hopen daarmee een goed beeld te krijgen van de stand van zaken in onze opleidingsschool ten aanzien van de vier waarborgen van het Kwaliteitskader Samen Opleiden en Professionaliseren. De feedback van het panel gebruiken we om ons verder te ontwikkelen.

We doen met deze peer review mee aan de Pilot van het Platform Samen Opleiden, waardoor we ook een bijdrage kunnen leveren aan de landelijke richtlijnen voor een externe peer review.

Doelgroep : ROS-stagiair(e)s
Datum : 18 februari 2021
Tijd : 09:30 - 16:00

Op 18 februari 2021 organiseert ROSRijnland een Inspiratiedag voor alle studenten die stage lopen op een ROS-school. Het precieze programma met een link om je aan te melden ontvangt iedereen in januari, maar reserveer deze dag alvast in jouw agenda!

maart 2021

Doelgroep : BOSsen, schoolopleiders, instituutsopleiders
Datum : 30 maart 2021
Tijd : 15:30 - 17:00

ROSSO staat voor ROS-Scholen en -Opleidingsinstituten. Het ROSSO is een bijeenkomst waarin vertegenwoordigers van de opleidingsinstituten en vertegenwoordigers van de scholen de gang van zaken binnen de opleidingsschool, zowel op organisatorisch gebied als inhoudelijk met elkaar bespreken, afstemmen en evalueren.

Tijdens deze bijeenkomsten biedt ROSRijnland schoolopleiders en instituutsopleiders de gelegenheid om kennis te delen en elkaar te inspireren aan de hand van gegeven thema’s.

april 2021

Doelgroep : Bestuurders, schoolleiders, opleidingscoördinatoren, instituutsopleiders
Datum : 1 april 2021
Tijd : 14:00 - 17:00

Twee maal per jaar organiseert ROSRijnland een beleidsmiddag. Op deze middagen gaan bestuurders, schoolleiders, opleidingscoördinatoren en instituutsopleiders met elkaar in gesprek over een belangrijk thema. Zo hebben onze partners in september met elkaar gesproken over de kwaliteit van onze opleidingsschool en de manier waarop we hierop willen sturen.

 

Op donderdag 1 april 2021 vindt de tweede beleidsmiddag van ROSRijnland in schooljaar 2020-2021 plaats. Thema: afstemming vraag en aanbod scholen en opleiding.

Doelgroep : ROS-stagiair(e)s
Datum : 20 april 2021
Tijd : 15:30 - 17:00

 

Studenten van onze opleidingen die reeds op één van de ROS-scholen stage lopen, krijgen op 20 april 2021 de gelegenheid om -met voorrang- een stageplaats op een andere ROS-school te verwerven voor schooljaar 2021-2022.

Je kunt je HIER aanmelden voor deze interne online speeddate!

We vragen onze studenten vooraf te bedenken welke school mogelijk bij hem/haar past. Op onze website kun je veel lezen over de verschillende ROS-scholen en –locaties. Ook is het van belang dat alle studenten een korte pitch voorbereiden. In 1 minuut moet je jezelf voor kunnen stellen en aan kunnen geven wat voor stageplaats je zoekt. Op deze manier hopen we goede matches te krijgen tussen onze studenten en scholen!

Studenten die dit schooljaar nog geen stage lopen binnen ROSRijnland, zijn welkom op onze externe online speeddate op 20 mei 2021. Ben je al ROS-student en kun je 20 april niet aanwezig zijn? Ook dan ben je welkom op onze externe speeddate op 20 mei 2021.

mei 2021

Doelgroep : Studenten die een stageplaats zoeken
Datum : 20 mei 2021
Tijd : 15:30 - 17:00

 

De externe speeddate op 20 mei 2021 is bestemd voor alle studenten van de lerarenopleidingen die een stageplaats zoeken voor het studiejaar 2021 – 2022.

Het doel van deze speeddate is de beste match tot stand te brengen tussen student en school. Tijdens de speeddate krijg je de gelegenheid om jezelf voor te stellen en persoonlijk kennis te maken met 3 of 4 van de 8 ROS-scholen. Zorg er dus voor dat je in 1 minuut een goed beeld van jezelf kunt scheppen!

Bedenk vooraf ook welke school mogelijk bij jou past. Op onze website kun je veel lezen over de verschillende ROS-scholen en –locaties.

Wil je deelnemen aan de speeddate? Meld je dan HIER aan.

 

 

augustus 2021

Doelgroep : Beginnende docenten en gevorderde studenten
Datum : 26 augustus 2021
Tijd : 09:30 - 16:00
Locatie : Da Vinci College, Kagerstraat
Adres : Kagerstraat 7, Leiden

 

Op donderdag 26 augustus 2021 organiseert ROSRijnland opnieuw ‘De startcursus’ voor beginnende docenten en gevorderde studenten. Tijdens deze dag ontvangen onze nieuwe collega’s veel informatie, maar gaan ze vooral veel zelf doen. Zo gaan ze zich buigen over wat een goede docent wel en niet doet en hoe je een les ontwerpt. Alles voor een goede start van het schooljaar!

Datum : donderdag 26 augustus 2021
Tijd       : 09:30 – 16:00 uur (inloop: 09:00 uur)
Locatie: Da Vinci College, Kagerstraat 7 in Leiden

Doelgroep
De doelgroep van deze startcursus bestaat uit collega’s, die geen of weinig ervaring hebben voor de klas. Als je herintreder bent of met een (leraren)opleiding bezig bent, valt er voor jou wellicht toch het een en ander te halen en te brengen. In alle gevallen wordt jouw aanwezigheid op prijs gesteld.

Aanmelden
Ben je student of beginnend docent op één van de scholen van ROSRijnland? Aanmelden is mogelijk tot maandag 23 augustus via DEZE LINK. Wanneer je twijfelt of je tot de doelgroep behoort, neem dan contact op met de opleidingscoördinator van jouw ROS-school.

Let op:
Het is niet mogelijk om deel te nemen aan deze dag zonder inschrijving. Bovendien is het aantal beschikbare plaatsen beperkt. Schrijf je dus zo spoedig mogelijk in.

 

september 2021

Doelgroep : Studenten die een stageplaats zoeken
Datum : 30 september 2021
Tijd : 15:30 - 17:00
Locatie : Bonaventuracollege, Mariënpoelstraat
Adres : Mariënpoelstraat 6, Leiden

 

ROSRijnland organiseert drie keer per jaar een speeddate waarbij docenten in opleiding kennis kunnen maken met alle stagescholen. De scholen en studenten presenteren zich hierbij kort aan elkaar en is er gelegenheid voor vragen. Op deze manier kunnen we de juiste match maken tussen de stagiairs en de stagescholen.

 

Op donderdag 30 september van 15.30 tot 17.00 uur organiseert ROSRijnland een speeddate voor alle studenten die een stageplaats zoeken voor schooljaar 2021-2022.

 

Wil jij in schooljaar 2021-2022 een stageplek binnen ROSRijnland bemachtigen? 

STAP 1           Meld je via deze link aan voor de kennismaking met de scholen van jouw voorkeur. Aanmelden is mogelijk t/m woensdag 29 september.

STAP 2           Bereid een korte pitch voor; zorg dat je jezelf in 1 minuut voor kunt stellen aan de scholen.

STAP 3           Als je wilt, kun je vooraf op onze website alvast informatie lezen over de scholen binnen ons netwerk. Misschien heb je al een voorkeur voor een stageschool?

STAP4/TIP     Neem je cv mee (5 stuks) voor de scholen waar je stage zou willen lopen.

 

Op basis van de kennismaking kun je als student bepalen op welke school je echt stage wil lopen. Dit geef je direct na de speeddate digitaal aan ons door. Indien er een match is tussen jou en de stageschool ontvang je een uitnodiging voor een vervolggesprek.

 

NB: Wij doen ons best om zo veel mogelijk studenten na de kennismaking te plaatsen. Helaas kunnen wij niet garanderen dat er voldoende stageplekken voor iedereen beschikbaar zijn. Studenten van de opleidingspartners van ROSRijnland hebben voorrang bij plaatsing. Studenten van andere opleidingen kunnen alleen geplaatst worden, indien er nog plaatsen beschikbaar zijn.

oktober 2021

Doelgroep : Eerstejaars studenten HvA
Datum : 7 oktober 2021
Tijd : 08:30 - 15:30

Beroepscollege Leystede Leiden en het Visser ’t Hooft Lyceum in Rijnsburg krijgen op 7 oktober bezoek van enkele eerstejaars studenten van de Hogeschool van Amsterdam.

Dit bezoek staat in het kader van beroepsopdracht 1, een opdracht die de studenten de mogelijkheid geeft theorie en praktijk aan elkaar te koppelen. De studenten verdiepen zich onder andere in de zes rollen van de leraar in de praktijk en in verschillende schooltypes en onderwijsconcepten. De scholen bieden de studenten de gelegenheid enkele lessen te observeren, de school te bezichtigen en gesprekken te voeren met leraren. Dit alles om de studenten een beter beeld te geven van het beroep van leraar, zowel binnen als buiten de les.

Tijdens de opleiding voor tweedegraadsdocent aan de HvA krijgt de student bijna elk semester een beroepsopdracht. Studenten proberen wat ze op de HvA leren uit in de praktijk en kijken terug om na te gaan wat ze geleerd hebben en nog moeten leren.

 

Doelgroep : BOSsen, schoolopleiders, instituutsopleiders
Datum : 12 oktober 2021
Tijd : 15:30 - 17:00
Locatie : Da Vinci College, Kagerstraat
Adres : Kagerstraat 7, Leiden

 

ROSSO staat voor ROS-Scholen en -Opleidingsinstituten. Het ROSSO is een bijeenkomst waarin vertegenwoordigers van de opleidingsinstituten en vertegenwoordigers van de scholen de gang van zaken binnen de opleidingsschool, zowel op organisatorisch gebied als inhoudelijk met elkaar bespreken, afstemmen en evalueren.

Tijdens deze bijeenkomsten biedt ROSRijnland schoolopleiders en instituutsopleiders de gelegenheid om kennis te delen en elkaar te inspireren aan de hand van gegeven thema’s.

De bijeenkomst van 12 oktober vindt plaats op het Da Vinci College, Kagerstraat 7 te Leiden.

Datum : 27 oktober 2021
Tijd : 15:00 - 17:00

 

Twee maal per jaar organiseert ROSRijnland een beleidsmiddag. Op deze middagen gaan bestuurders, schoolleiders, opleidingscoördinatoren en instituutsopleiders met elkaar in gesprek over een belangrijk thema. Zo hebben onze partners in april met elkaar gesproken over de opleiding, kennis en vaardigheden die een docent nodig heeft om goed onderwijs te kunnen geven en hoe de reguliere lerarenopleidingen aansluiten bij de behoefte binnen de scholen om goed onderwijs te kunnen leveren.

Het thema waar op 27 oktober over gesproken wordt, is de kwaliteit van het opleiden in de school. ROSRijnland zet zich in de kwaliteit van onze opleidingsschool te bewaken en waar mogelijk te verbeteren. Hierover gaan we met elkaar in gesprek.

Op donderdag 14 april 2022 vindt de tweede beleidsmiddag van ROSRijnland in schooljaar 2021-2022 plaats.

november 2021

Doelgroep : Eerstejaars studenten HvA
Datum : 18 november 2021
Tijd : 08:30 - 15:30

Eerstejaars studenten van de Hogeschool van Amsterdam bezoeken op 18 november 5 ROSRijnland-scholen, namelijk het Northgo College, de ISK van de Stichting Fioretti Teylingen, het Visser ’t Hooft Lyceum in Rijnsburg en de locaties Marienpoel en Burggravenlaan van het Bonaventuracollege.

februari 2022

Doelgroep : BOSsen, schoolopleiders, instituutsopleiders
Datum : 17 februari 2022
Tijd : 15:00 - 17:00

ROSSO staat voor ROS-Scholen en -Opleidingsinstituten. Het ROSSO is een bijeenkomst waarin vertegenwoordigers van de opleidingsinstituten en vertegenwoordigers van de scholen de gang van zaken binnen de opleidingsschool, zowel op organisatorisch gebied als inhoudelijk met elkaar bespreken, afstemmen en evalueren.

Tijdens deze bijeenkomsten biedt ROSRijnland schoolopleiders en instituutsopleiders de gelegenheid om kennis te delen en elkaar te inspireren aan de hand van gegeven thema’s.

De ROSSO-bijeenkomst op 17 februari staat in het teken van het thema: Hoe kun je de professionele ontwikkeling van studenten stimuleren?

Doelgroep : ROS-stagiair(e)s en startende docenten
Datum : 23 februari 2022
Tijd : 13:00 - 17:00

Lesgeven op het vmbo, iets voor jou?

Wat voor leraar wil je worden? En bij welk schooltype, leerniveau of welk onderwijsconcept voel jij je het best op je plek als leraar? Dat zijn belangrijke vragen, die je kunnen helpen om de school te vinden die het best bij jou past.

Binnen ROSRijnland vinden we het belangrijk dat startende leraren gedurende hun opleiding kennismaken met verschillende scholen om bovenstaande vragen voor zichzelf te kunnen beantwoorden. Daarom organiseren we o.a. ieder jaar een inspiratiemiddag waarbij studenten verschillende scholen kunnen bezoeken. Dit jaar staat de inspiratiemiddag in het teken van de vraag: wat typeert het lesgeven op het vmbo? En is dat iets voor jou?

maart 2022

Doelgroep : ROS-stagiair(e)s
Datum : 15 maart 2022
Tijd : 15:30 - 17:00

ROSRijnland organiseert drie keer per jaar een speeddate waarbij docenten in opleiding kennis kunnen maken met alle stagescholen. De scholen en studenten presenteren zich hierbij kort aan elkaar en is er gelegenheid voor vragen.

Studenten van onze partneropleidingen die reeds op één van de ROS-scholen stage lopen, krijgen op 15 maart 2022 de gelegenheid om -met voorrang- een stageplaats op een andere ROS-school te verwerven voor schooljaar 2022-2023. 

april 2022

Doelgroep : Bestuurders, schoolleiders, opleidingscoördinatoren, instituutsopleiders
Datum : 14 april 2022
Tijd : 15:00 - 17:00

Twee maal per jaar organiseert ROSRijnland een beleidsmiddag. Op deze middagen gaan bestuurders, schoolleiders, opleidingscoördinatoren en instituutsopleiders met elkaar in gesprek over een belangrijk thema.

Op 27 oktober is gesproken over de kwaliteit van het opleiden in de school. ROSRijnland zet zich in de kwaliteit van onze opleidingsschool te bewaken en waar mogelijk te verbeteren. Op donderdag 14 april 2022 vindt de tweede beleidsmiddag van ROSRijnland in schooljaar 2021-2022 plaats.

mei 2022

Doelgroep : Studenten die een stageplaats zoeken
Datum : 11 mei 2022
Tijd : 15:30 - 17:15
Locatie : Da Vinci College, Kagerstraat
Adres : Kagerstraat 7, Leiden

ROSRijnland organiseert drie keer per jaar een speeddate waarbij docenten in opleiding kennis kunnen maken met alle stagescholen. De scholen en studenten presenteren zich hierbij kort aan elkaar en is er gelegenheid voor vragen. De externe speeddate op 11 mei 2022 is bestemd voor alle studenten van de lerarenopleidingen die een stageplaats zoeken voor het studiejaar 2022 – 2023.

Doelgroep : BOSsen, schoolopleiders, instituutsopleiders
Datum : 24 mei 2022
Tijd : 15:00 - 17:00

ROSSO staat voor ROS-Scholen en -Opleidingsinstituten. Het ROSSO is een bijeenkomst waarin vertegenwoordigers van de opleidingsinstituten en vertegenwoordigers van de scholen de gang van zaken binnen de opleidingsschool, zowel op organisatorisch gebied als inhoudelijk met elkaar bespreken, afstemmen en evalueren.

Tijdens deze bijeenkomsten biedt ROSRijnland schoolopleiders en instituutsopleiders de gelegenheid om kennis te delen en elkaar te inspireren aan de hand van gegeven thema’s.

 

augustus 2022

Doelgroep : Beginnende docenten en gevorderde studenten
Datum : 18 augustus 2022
Tijd : 09:30 - 16:00
Locatie : Northgo College
Adres : Duinwetering 107, Noordwijk

Op donderdag 18 augustus 2022 organiseert ROSRijnland opnieuw ‘De Startcursus’ voor collega’s, die geen of weinig ervaring hebben voor de klas. Tijdens deze dag ontvangen onze nieuwe collega’s veel informatie, maar gaan ze vooral veel zelf doen. Zo gaan ze zich buigen over wat een goede docent wel en niet doet en hoe je een les ontwerpt. Mogelijk geven ze ook een deel van een les als proefles. Alles voor een goede start van het schooljaar!

september 2022

Doelgroep : Studenten die een stageplaats zoeken
Datum : 29 september 2022
Tijd : 15:30 - 17:00
Locatie : Da Vinci College, Kagerstraat
Adres : Kagerstraat 7, Leiden

ROSRijnland organiseert drie keer per jaar een speeddate waarbij docenten in opleiding kennis kunnen maken met onze 10 stagescholen. De scholen en studenten presenteren zich hierbij kort aan elkaar en er is gelegenheid voor vragen. Op deze manier kunnen we de juiste match maken tussen de stagiairs en de stagescholen.

 

Op donderdag 29 september van 15.30 tot 17.00 uur organiseert ROSRijnland in Leiden een speeddate voor alle studenten die een stageplaats zoeken voor schooljaar 2022-2023.

november 2022

Doelgroep : Bestuurders, schoolleiders, opleidingscoördinatoren, instituutsopleiders
Datum : 15 november 2022
Tijd : 14:00 - 17:00

Twee maal per jaar organiseert ROSRijnland een beleidsmiddag. Op deze middagen gaan bestuurders, schoolleiders, opleidingscoördinatoren en instituutsopleiders met elkaar in gesprek over een belangrijk thema.

Op donderdag 20 april 2023 vindt de tweede beleidsmiddag van ROSRijnland in schooljaar 2022-2023 plaats.

Doelgroep : BOSsen, schoolopleiders, instituutsopleiders
Datum : 22 november 2022
Tijd : 15:00 - 17:00

ROSSO staat voor ROS-Scholen en -Opleidingsinstituten. Het ROSSO is een bijeenkomst waarin vertegenwoordigers van de opleidingsinstituten en vertegenwoordigers van de scholen de gang van zaken binnen de opleidingsschool, zowel op organisatorisch gebied als inhoudelijk met elkaar bespreken, afstemmen en evalueren.

Tijdens deze bijeenkomsten biedt ROSRijnland schoolopleiders en instituutsopleiders de gelegenheid om kennis te delen en elkaar te inspireren aan de hand van gegeven thema’s.

 

Doelgroep : ROS-stagiair(e)s
Datum : 30 november 2022
Tijd : 09:00 - 17:00

Op 30 november 2022 organiseert ROSRijnland een Inspiratiedag voor alle studenten die stage lopen op een ROS-school. Het precieze programma met een link om je aan te melden ontvangt iedereen in november, maar reserveer deze dag alvast in jouw agenda!

 

maart 2023

Doelgroep : ROS-stagiair(e)s
Datum : 14 maart 2023
Tijd : 15:30 - 17:00

ROSRijnland organiseert drie keer per jaar een speeddate waarbij docenten in opleiding kennis kunnen maken met alle stagescholen. De scholen en studenten presenteren zich hierbij kort aan elkaar en is er gelegenheid voor vragen.

Studenten van onze partneropleidingen die reeds op één van de ROS-scholen stage lopen, krijgen op 14 maart 2023 de gelegenheid om -met voorrang- een stageplaats op een andere ROS-school te verwerven voor schooljaar 2023-2024. 

Doelgroep : BOSsen, schoolopleiders, instituutsopleiders
Datum : 30 maart 2023
Tijd : 15:00 - 17:00

ROSSO staat voor ROS-Scholen en -Opleidingsinstituten. Het ROSSO is een bijeenkomst waarin vertegenwoordigers van de opleidingsinstituten en vertegenwoordigers van de scholen de gang van zaken binnen de opleidingsschool, zowel op organisatorisch gebied als inhoudelijk met elkaar bespreken, afstemmen en evalueren.

Tijdens deze bijeenkomsten biedt ROSRijnland schoolopleiders en instituutsopleiders de gelegenheid om kennis te delen en elkaar te inspireren aan de hand van gegeven thema’s.

 

april 2023

Doelgroep : Bestuurders, schoolleiders, opleidingscoördinatoren, instituutsopleiders
Datum : 20 april 2023
Tijd : 14:00 - 17:00

Twee maal per jaar organiseert ROSRijnland een beleidsmiddag. Op deze middagen gaan bestuurders, schoolleiders, opleidingscoördinatoren en instituutsopleiders met elkaar in gesprek over een belangrijk thema.

 

mei 2023

Doelgroep : Studenten die een stageplaats zoeken
Datum : 17 mei 2023
Tijd : 15:30 - 17:00
Locatie : Bonaventuracollege, Mariënpoelstraat
Adres : Mariënpoelstraat 6, Leiden

ROSRijnland organiseert drie keer per jaar een speeddate waarbij docenten in opleiding kennis kunnen maken met alle stagescholen. De scholen en studenten presenteren zich hierbij kort aan elkaar en is er gelegenheid voor vragen. De externe speeddate op 17 mei 2023 is bestemd voor alle studenten van de lerarenopleidingen die een stageplaats zoeken voor het studiejaar 2023 – 2024.

augustus 2023

Doelgroep : Beginnende docenten en gevorderde studenten
Datum : 17 augustus 2023
Tijd : 09:30 - 16:00
Locatie : Fioretti College, Sportlaan
Adres : Sportlaan 3, Lisse

Op donderdag 17 augustus 2023 organiseert ROSRijnland opnieuw ‘De Startcursus’ voor collega’s, die geen of weinig ervaring hebben voor de klas. Tijdens deze dag ontvangen onze nieuwe collega’s veel informatie, maar gaan ze vooral veel zelf doen. Zo gaan ze zich buigen over wat een goede docent wel en niet doet en hoe je een les ontwerpt. Mogelijk geven ze ook een deel van een les als proefles. Alles voor een goede start van het schooljaar!

oktober 2023

Doelgroep : Studenten die een stageplaats zoeken
Datum : 12 oktober 2023
Tijd : 15:30 - 17:00
Locatie : Bonaventuracollege, Mariënpoelstraat
Adres : Mariënpoelstraat 6, Leiden

ROSRijnland organiseert drie keer per jaar een speeddate waarbij docenten in opleiding kennis kunnen maken met onze 12 stagescholen. De scholen en studenten presenteren zich hierbij kort aan elkaar en er is gelegenheid voor vragen. Op deze manier kunnen we de juiste match maken tussen de stagiairs en de stagescholen.

 

Op donderdag 12 oktober van 15.30 tot 17.00 uur organiseert ROSRijnland in Leiden een speeddate voor alle studenten die een stageplaats zoeken voor schooljaar 2023-2024.

november 2023

Doelgroep : Bestuurders, schoolleiders, opleidingscoördinatoren, instituutsopleiders
Datum : 14 november 2023
Tijd : 14:00 - 17:00

Een of twee maal per jaar organiseert ROSRijnland een beleidsmiddag. Op deze middagen gaan bestuurders, schoolleiders, opleidingscoördinatoren en instituutsopleiders met elkaar in gesprek over een belangrijk thema.

 

Doelgroep : BOSsen, schoolopleiders, instituutsopleiders
Datum : 21 november 2023
Tijd : 15:00 - 17:00

ROSSO staat voor ROS-Scholen en -Opleidingsinstituten. Het ROSSO is een bijeenkomst waarin vertegenwoordigers van de opleidingsinstituten en vertegenwoordigers van de scholen de gang van zaken binnen de opleidingsschool, zowel op organisatorisch gebied als inhoudelijk met elkaar bespreken, afstemmen en evalueren.

Tijdens deze bijeenkomsten biedt ROSRijnland schoolopleiders en instituutsopleiders de gelegenheid om kennis te delen en elkaar te inspireren aan de hand van gegeven thema’s.

 

Doelgroep : ROS-stagiair(e)s en startende docenten
Datum : 29 november 2023
Tijd : 09:30 - 13:00
Locatie : Da Vinci College, Lammenschanspark
Adres : Lammenschanspark 3, Leiden

Maak eens kennis met een andere school!

Wat voor leraar wil je worden? Op welke school voel jij je het best op je plek als leraar? En waarin zou jij je als leraar willen specialiseren? Om je te helpen deze vragen te beantwoorden organiseert ROSRijnland ieder jaar een inspiratiedag waarbij startende docenten en docenten in opleiding de mogelijkheid krijgen om eens op een andere school te kijken. Om de sfeer te proeven en te zien hoe het onderwijs daar is ingericht. Daarbij staat er op iedere school een bepaald thema centraal.

Dit jaar openen het Da Vinci College Lammenschans in Leiden en het Northgo College in Noordwijk hun deuren. Hieronder lees je het programma van het Da Vinci en vind je een link om je voor een van dit programma aan te melden. Informatie over het programma op het Northgo College vind je in de agenda op 30 november.

Doelgroep : ROS-stagiair(e)s en startende docenten
Datum : 30 november 2023
Tijd : 13:30 - 16:00
Locatie : Northgo College
Adres : Duinwetering 107, Noordwijk

Maak eens kennis met een andere school!

Wat voor leraar wil je worden? Op welke school voel jij je het best op je plek als leraar? En waarin zou jij je als leraar willen specialiseren? Om je te helpen deze vragen te beantwoorden organiseert ROSRijnland ieder jaar een inspiratiedag waarbij startende docenten en docenten in opleiding de mogelijkheid krijgen om eens op een andere school te kijken. Om de sfeer te proeven en te zien hoe het onderwijs daar is ingericht. Daarbij staat er op iedere school een bepaald thema centraal.

Dit jaar openen het Da Vinci College Lammenschans in Leiden en het Northgo College in Noordwijk hun deuren. Hieronder lees je het programma van het Northgo College en vind je een link om je voor een van deze programma’s aan te melden. Informatie over het programma op het Da Vinci vind je in de agenda op 29 november.

februari 2024

Doelgroep : BOSsen, schoolopleiders, instituutsopleiders
Datum : 29 februari 2024
Tijd : 15:00 - 17:00

ROSSO staat voor ROS-Scholen en -Opleidingsinstituten. Het ROSSO is een bijeenkomst waarin vertegenwoordigers van de opleidingsinstituten en vertegenwoordigers van de scholen de gang van zaken binnen de opleidingsschool, zowel op organisatorisch gebied als inhoudelijk met elkaar bespreken, afstemmen en evalueren.

Tijdens deze bijeenkomsten biedt ROSRijnland schoolopleiders en instituutsopleiders de gelegenheid om kennis te delen en elkaar te inspireren aan de hand van gegeven thema’s.

 

maart 2024

Doelgroep : ROS-stagiair(e)s
Datum : 5 maart 2024
Tijd : 15:30 - 17:00
Locatie : online

ROSRijnland organiseert drie keer per jaar een speeddate waarbij docenten in opleiding kennis kunnen maken met alle stagescholen. De scholen en studenten presenteren zich hierbij kort aan elkaar en is er gelegenheid voor vragen.

Studenten van onze partneropleidingen die reeds op één van de ROS-scholen stage lopen, krijgen op 5 maart 2024 de gelegenheid om -met voorrang- een stageplaats op een andere ROS-school te verwerven voor schooljaar 2024-2025. 

+ Exporteer Evenementen