Designed and built with care, filled with creative elements

Top

Disclaimer

De informatie die wordt aangeboden op de site van ROSRijnland, is met grote zorg samengesteld. ROSRijnland kan echter geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele gevolgen, als gevolg van het gebruik, het vertrouwen op of acties ondernomen naar aanleiding van informatie op de site. ROSRijnland streeft er naar de site permanent beschikbaar te hebben. Voor de eventuele gevolgen van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de site kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard.