kweekvijver voor onderwijstalent

Onze organisatie

De Regionale Academische Opleidingsschool Rijnland (ROS) is een samenwerkingsverband van 7 scholen voor VO met 20 vestigingen in de regio's Leiden en de Duin- en Bollenstreek en vijf lerarenopleidingen. De ROS biedt studenten van deze eerstegraads en tweedegraads lerarenopleidingen de gelegenheid invulling aan hun stage te geven op de deelnemende scholen.

Scholen die verschillen in cultuur en onderwijsaanbod, maar die met elkaar een visie op opleiden en begeleiden delen. Door de hechte samenwerking kunnen we op elke ROS-school dezelfde hoge kwaliteit van opleiden en begeleiden garanderen. Dit betekent voor jou als student dat je op elk van onze opleidingsscholen dezelfde herkenbare opleidingssituatie aantreft, terwijl je toch kan proeven van de diversiteit aan schoolculturen die de ROS jou te bieden heeft.

De ROS-scholen zijn meer dan gewone stagescholen. Door de samenwerking bundelen we onze kennis en ervaring en verzorgen we gezamenlijk en op de onderwijspraktijk gerichte workshops. Met de lerarenopleidingen hebben we nauwe contacten om studie en stage goed op elkaar te laten aansluiten. Sinds 2012 is ROSRijnland een academische opleidingsschool. Dat betekent dat we naast opleiden en begeleiden ook aandacht besteden aan praktijkonderzoek. Alle ROS-scholen hebben één of meer docent-onderzoekers in dienst. Zij zijn opgeleid om studenten bij hun praktijkonderzoek te ondersteunen. Daarnaast doen zij in opdracht van ROSRijnland of van hun eigen ROS-school onderzoek dat bijdraagt aan de schoolontwikkeling. Zo creëren we voor de leraar in opleiding een aantrekkelijke leerwerkplek waar kwaliteit de standaard is.