kweekvijver voor onderwijstalent

Onze organisatie

De Regionale Academische Opleidingsschool Rijnland (ROSRijnland) is een samenwerkingsverband van 7 scholen voor VO met 20 vestigingen in de regio’s Leiden en de Duin- en Bollenstreek en 5 lerarenopleidingen. De ROS biedt studenten van deze eerstegraads en tweedegraads lerarenopleidingen de gelegenheid invulling aan hun stage te geven op de deelnemende scholen.

Scholen die verschillen in cultuur en onderwijsaanbod, maar die met elkaar een visie op opleiden en begeleiden delen. Door de hechte samenwerking kunnen we op elke ROS-school dezelfde hoge kwaliteit van opleiden en begeleiden garanderen. Dit betekent voor jou als student dat je op elk van onze opleidingsscholen dezelfde herkenbare opleidingssituatie aantreft, terwijl je toch kan proeven van de diversiteit aan schoolculturen die de ROS jou te bieden heeft.

De ROS-scholen zijn meer dan gewone stagescholen. Als sinds 2009 bundelen we onze kennis en ervaring en verzorgen we gezamenlijk op de onderwijspraktijk gerichte workshops. Met de lerarenopleidingen hebben we nauwe contacten om studie en stage goed op elkaar te laten aansluiten.