kweekvijver voor onderwijstalent

Opleiden en begeleiden

De ROS stelt kwaliteit centraal
Kwaliteitszorg is de motor van onze ontwikkeling. De ROS is een dynamische organisatie. We reflecteren cyclisch en systematisch op de dingen die we doen en op de kwaliteit daarvan.

Kwaliteit in opleiding
De ROS biedt studenten workshops over verschillende relevante thema’s ter ondersteuning van het programma op de opleiding aan. Dit kan variëren van een workshop over ordeproblematiek tot een workshop over reflectie of dyslexie. De ROS stemt haar opleidingsactiviteiten af met de lerarenopleidingen.

Kwaliteit in begeleiding
De ROS heeft dezelfde, heldere opleidingsstructuur op alle aangesloten scholen. Er wordt uitsluitend gewerkt met kwalitatief goede en geschoolde schoolopleiders en begeleiders. Om de kwaliteit te bewaken, hanteert de ROS een zelfevaluatiekader waarmee de opleidingsschool jaarlijks tegen het licht gehouden wordt.

Kwaliteit in studenten
ROSRijnland profileert zich als een “Kweekvijver voor onderwijstalent”. Dat betekent dat een talent de gelegenheid krijgt om te groeien, maar we selecteren aan de poort wel op bereidheid en vermogen tot groei (ontwikkelingscompetenties). De ROS hanteert haar eigen instroomprocedure. Een student krijgt niet zomaar een stageplaats. Tijdens speeddates tussen scholen en studenten zoeken we naar de beste match. Scholen zowel als studenten kunnen zo hun voorkeur bepalen. Vervolgens moet elke student solliciteren naar de stageplaats van zijn keuze. Een stagiair maakt binnen de ROS deel uit van een team van professionals. Wij verwachten van de stagiair(e) dat hij/zij actief bijdraagt aan de kwaliteit van de stageschool en aan zijn eigen ontwikkeling.

Kwaliteit in deelnemende scholen
De ROS wil graag structureel investeren in de opleiding van de volgende generatie docenten in het Rijnland. De samenwerkende scholen geven de toekomstige docenten de kans om een goede start te maken met hun carrière in het onderwijs. Stagiairs op ROS-scholen worden serieus genomen en gezien als collega’s. Van de deelnemende scholen verwachten we dat zij een professionele begeleiding onderhouden in een onderwijsorganisatie waar praktijkonderzoek en schoolontwikkeling vanzelfsprekende aspecten zijn van haar kwaliteitszorg.