Designed and built with care, filled with creative elements

Top

Over ROSRijnland

Wie zijn we en waar staan we voor

De Academische Opleidingsschool ROSRijnland is een samenwerkingsverband van 12 scholen voor voortgezet onderwijs (met in totaal 22 locaties) in Leiden en de Duin- en Bollenstreek en 7 lerarenopleidingen. De partners van ROSRijnland zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de opleiding en professionele ontwikkeling van docenten in het eerste- en tweedegraads gebied. Wij leiden studenten op tot bevoegde, startbekwame docenten en we begeleiden startende docenten tot vakbekwame professionals.
ROSRijnland biedt docenten in opleiding een uitdagende en gevarieerde leeromgeving met optimale faciliteiten en gekwalificeerde begeleiders. Door nauw samen te werken op alle niveaus kunnen we een grote variatie aan opleidingsmogelijkheden en maatwerk bieden aan onze studenten en docenten. Daarnaast houden we elkaar scherp, waardoor we de kwaliteit van onze activiteiten hoog houden.

Onze visie

ROSRijnland leidt studenten op tot vakbekwame, toekomstbestendige docenten.
Dat zijn docenten die een uitstekende vakkennis combineren met een sterk pedagogisch-didactisch repertoire dat hij of zij op basis van theoretische kennis, praktijkervaring, onderzoek en reflectie heeft opgebouwd en ontwikkeld. Toekomstbestendig wil zeggen dat docenten in staat zijn om mee te bewegen met veranderingen in de maatschappij en de onderwijskundige ontwikkelingen op hun school. Daarbij is het ook belangrijk dat docenten zich onderdeel voelen van een team, waarin samen werken, samen leren en samen ontwikkelen als vanzelfsprekend wordt ervaren. De partners van ROSRijnland creëren gezamenlijk een leeromgeving waarin docenten in opleiding de ruimte krijgen om zich hierin te ontwikkelen. Alle partners werken vanuit dezelfde visie op opleiden. Alle stagescholen hanteren daarbij dezelfde richtlijnen en kaders voor docenten in opleiding, maar er is ruimte voor eigen invulling en accenten binnen de verschillende scholen.