Designed and built with care, filled with creative elements

Top

Da Vinci College

Het Da Vinci College heeft 3 locaties en is onderdeel van de Scholengroep Leonardo da Vinci. De Scholengroep staat voor openbaar voortgezet onderwijs op vier vestigingen in Leiden. Onze gezamenlijke missie is werken aan talent. Individuele persoonsvorming en talentontwikkeling hebben onze prioriteit. Dit realiseren we door leerlingen uitdagend, door talent en ambitie gedreven, onderwijs aan te bieden binnen rijke sociale contexten. We gaan uit van de  eigen verantwoordelijkheid van de leerling, door leerlingen mee te geven zelf te (leren) onderzoeken, hun eigen persoonlijkheid te ontdekken en richting te geven.

Zoals we het voor leerlingen belangrijk vinden dat ze zich ontwikkelen, vinden we dat ook belangrijk voor onze medewerkers. Onze scholengroep maakt werk van het herkennen en ontwikkelen van talent van zowel leerlingen als (potentiële) docenten. Nieuwe docenten en studenten staan er bij ons niet alleen voor. Elke school heeft een begeleidingsteam.

Klik op een van de locaties voor meer informatie over onze school.

 

Contactpersoon

Myra Warmer

myrawarmer@rosrijnland.nl