Designed and built with care, filled with creative elements

Top

Fioretti College

Fioretti College Lisse en Fioretti College Hillegom zijn onderdeel van de Stichting Fioretti Teylingen. Een schoolgemeenschap van zes middelbare scholen in en rond de Bollenstreek. De Stichting verzorgt onderwijs aan leerlingen op het niveau mavo t/m gymnasium. Wij bieden studenten die docent willen worden een doorlopende leerlijn aan en hebben en hebben een eigen SFT-begeleidingsprogramma waarin elke locatie een belangrijke rol speelt.

De Bollenstreek is een kleurrijke en dynamische regio waarin van oudsher de bollenteelt, bollenhandel en het toerisme een belangrijke plek innemen. Om ook in de toekomst een economisch veerkrachtige regio te kunnen blijven, is ondernemerschap, innovatiekracht en kennisontwikkeling nodig. Wij willen een rijk onderwijsaanbod realiseren dat aansluit bij de historische en toekomstige ontwikkelingen in onze regio en dat de talenten van onze leerling laat floreren.

Klik op een van de locaties voor meer informatie over onze school.

 

Contactpersoon

Shane Brenkman

shanebrenkman@rosrijnland.nl