Designed and built with care, filled with creative elements

Top

Rijnlands Lyceum Oegstgeest

Het Rijnlands Lyceum Oegstgeest (RLO) is een school voor havo, atheneum (tweetalig of regulier) en gymnasium (tweetalig of regulier). Het RLO biedt ook een zevenjarige internationale opleiding van het Internationaal Baccalaureaat (IB). Op het RLO zitten dus veel leerlingen met uiteenlopende nationaliteiten en culturele achtergronden en er is vanzelfsprekend veel aandacht voor internationalisering. De school heeft ongeveer 1.450 leerlingen en 170 medewerkers. 

Het RLO is voor diegenen die meer willen dan een standaard onderwijsaanbod. Bij ons op school streven we naar hoogwaardig, activerend en modern onderwijs. De school is actief op het gebied van (wereld)burgerschap en duurzaamheid en biedt de leerlingen veel culturele en sportieve activiteiten. 

We vinden het van groot belang om niet alleen voor leerlingen een uitdagende omgeving te creëren, maar ook voor de medewerkers. Dit uit zich onder andere in het feit dat de begeleiding van docenten al jaren intensief ingevuld wordt. Stagiaires en docenten in opleiding worden zoveel mogelijk “op maat” begeleid.

Ons motto is: oog voor jezelf, voor elkaar, voor de wereld en samen bouwen aan de toekomst.

Klik op Rijnlands Lyceum Oegstgeest onder het kopje locaties voor meer informatie over onze school.

Contactpersoon

Dorothé Gerdes

dorothegerdes@rosrijnland.nl