Designed and built with care, filled with creative elements

Top

Rijnlands Lyceum Sassenheim

Het Rijnlands Lyceum Sassenheim (RLS) is een gezellige school voor mavo, havo, vwo, tweetalig havo en tweetalig vwo. We maken deel uit van de Stichting Het Rijnlands Lyceum. Wij zien het als onze missie om leerlingen op te leiden als wereldburgers die respectvol, betrokken, verantwoordelijk en vol vertrouwen deelnemen in een samenleving die multicultureel is en zich - met name op het gebied van informatietechnologie - snel ontwikkelt en continue aanpassing vraagt. Daarom leren we niet alleen de funderende kennis aan die tot het diploma leidt, maar hebben we ook veel aandacht voor persoonlijke ontwikkeling, het leren kennen van een ander en het aanleren van vaardigheden voor de toekomst zoals digitale vaardigheden en leren onderzoeken.

Met ingang van schooljaar 2022-2023 werken we met een nieuw lesrooster, waarbij er meer te kiezen is voor de leerlingen en we beter kunnen aansluiten bij hun leerbehoefte. Naast de gewone vaklessen, kunnen leerlingen tijdens flexuren zelf kiezen voor extra uitleg en oefening, tijd om huiswerk te maken of extra uitdaging.

Klik op de locatie voor meer informatie over onze school.

 

Contactpersoon

Leontine van den Berg

leontinevandenberg@rosrijnland.nl