Designed and built with care, filled with creative elements

Top

Stage bij ROSRijnland

ROSRijnland biedt stages aan voor alle studenten van de lerarenopleidingen waar we mee samenwerken. Voltijder of deeltijder, student van de kopopleiding of educatieve minor, eerste- of tweedegrader, je bent welkom op één van onze 22 locaties. We zoeken vooraf wel goed uit welke school het beste bij je past, want een goede match tussen school en student is van groot belang voor het welslagen van je stage.

Wat bieden wij onze studenten?

1. Een gevarieerde leeromgeving

ROSRijnland bestaat uit 12 scholen met 22 locaties. Dat betekent dat je kunt kennismaken met een grote variëteit aan onderwijssoorten en schoolculturen. Bij ons kun je terecht voor stages op het VMBO (inclusief Leerweg Ondersteunend Onderwijs) tot en met Gymnasium. We hebben technasia, tweetalig onderwijs, laptop-klassen, een Topsport Talent School en op elke vestiging diverse profielen (zoals sport, kunst en cultuur, science). Ook kun je kiezen voor een stage op een school in de stad of juist daarbuiten, voor een kleine school of juist een grote. Wij vinden het belangrijk dat studenten ervaring opdoen op verschillende scholen om te ontdekken welk type onderwijs of welke school het best bij ze past. Daarom organiseren we Speeddates, Bezoekdagen en Inspiratiemiddagen waarop je kennis kunt maken met de verschillende scholen en onderwijsconcepten.

2. Individuele begeleiding op maat door twee begeleiders

Jaarlijks begeleiden wij ruim 300 studenten van verschillende opleidingen. Zij volgen uiteenlopende leerroutes en hebben ieder hun eigen leerbehoefte en leerdoelen. Daarom word je bij ons persoonlijk en op maat begeleid en bepaal je samen met je begeleiders je persoonlijke leertraject om je leerdoelen te behalen. Je wordt daarbij begeleid door zowel een vakdocent als een coach, die wij BOS noemen (Begeleider Op School). De vakdocent is de vakspecialist die je wegwijs maakt in het vak en feedback geeft op je vakinhoudelijke en vakdidactische ontwikkeling. De BOS coacht je op je persoonlijke en professionele ontwikkeling en bewaakt de kwaliteit van de begeleiding en de beoordeling.

3. Continuïteit van begeleiding

Wanneer je een aantal jaren stage loopt bij ROSRijnland weet je je verzekerd van continuïteit van begeleiding. Tussen de ROS-scholen is sprake van een warme overdracht van studenten van jaar 1 tot en met 4. Studenten die stage lopen binnen ROSRijnland hebben voorrang op plaatsing in het volgende studiejaar. Vind je na je opleiding een baan op één van onze scholen, dan gaat de begeleiding van ROSRijnland de eerste 3 à 4 jaar van je beroepspraktijk onverminderd door.

4. Lerend werken

Niet zelden vinden ROS-studenten al tijdens hun opleiding een kleine baan op één van onze scholen. Alle schoolbesturen zien er wel nauwkeurig op toe dat je opleiding door het werk niet in het gedrang komt. We hebben daarom ook met elkaar afgesproken dat een aanstelling tijdens je studie maximaal 5 tot 12 lesuren mag omvatten, afhankelijk van de fase van je studie.

5. Een passende stagevergoeding

Alle stagiairs die stagelopen op een van de scholen van ROSRijnland ontvangen een stagevergoeding, mits hun stage 1 maand of langer duurt en zij wekelijks 2 of meer dagen stagelopen. Stagiairs die als docent in opleiding worden aangesteld in een kleine vacature voor de klas ontvangen een salaris op basis van loonschaal LB. Meer informatie over de vergoeding vind je hier.

6. Een startcursus ter voorbereiding op de eerste lesweek

Om studenten of zij-instromers met een kleine baan goed voor te bereiden op de eerste lessen, organiseren we voordat het schooljaar begint een startcursus. Studenten geven aan dat ze door deze cursus met zelfvertrouwen het schooljaar starten. Ook organiseert iedere school een startbijeenkomst voor alle nieuwe stagiairs om je wegwijs te maken in de school.