Designed and built with care, filled with creative elements

Da Vinci College Lammenschans
Top

Da Vinci College Lammenschans

Niveaus
vmbo-basis / vmbo-kader / vmbo-(g) theoretisch / mavo / mavo plus

Contactpersoon

Myra Warmer

myrawarmer@rosrijnland.nl

Schooltypering

Het Da Vinci College locatie Lammenschans is een kleine, georganiseerde grote school. Door onze @home structuur zijn wij in staat om een prettig leer- en leefklimaat te creëren. Leren door te doen en te ervaren vinden wij, naast de klassieke kennisoverdracht, heel belangrijk. Daarom heeft de school in de onderbouw een uitgebreid keuzeprogramma. In de bovenbouw onderscheidt de school zich met vijf verschillende uitstroomrichtingen.
De school hecht er een grote waarde aan de kwaliteit van het team te waarborgen. Wij spelen een actieve rol in het opleiden van nieuwe collega`s. Wij nemen onze taak als opleidingsschool serieus en investeren in beginnend talent door studenten, beginnende docenten en nieuwe docenten nauwlettend in de gaten te houden. Zij worden begeleid door ervaren docenten en speciaal opgeleide begeleiders op school.

Bijzondere vakken

 • Keuzevakken in de onderbouw: sport, techniek, dans, kunst, muziek en theater
 • Uitstroomrichtingen bovenbouw:
 • Economie& ondernemen
 • Zorg&welzijn
 • Mobiliteit&transport
 • Media- Vormgeven- ICT en dienstverlening&producten

Bijzonderheden

In de onderbouw hebben we ‘Dakpanklassen’:

 • De Basis/ Kaderberoepsgerichte leerweg
 • De Kaderberoepsgerichteleerweg/MAVO

In de tweede klas begeleiden we leerlingen bij de doorstroommogelijkheden naar een richting en een leerweg in de bovenbouw. De behaalde resultaten en de keuze van de leerling geven aan via welke leerweg en op welk niveau de studie in het derde en vierde jaar wordt voortgezet.

Bereikbaarheid

 • Met de bus 15 minuten vanaf Leiden Centraal
 • Met de trein naar Leiden centraal en dan met de bus of lopen
 • 35 minuten lopen vanaf Leiden Centraal