kweekvijver voor onderwijstalent

Stagevergoeding

Studenten, ofwel docenten in opleiding, ontvangen in principe geen vergoeding voor hun stage binnen ROSRijnland. Indien er een vacature is kan een school er echter wel voor kiezen een student aan te stellen en daar een passende honorering voor te geven, conform de cao-VO 2016-2017. Er zijn daarbij twee aanstellingsmogelijkheden: de aanstelling als onbevoegd docent en de aanstelling als LiO.

De partners binnen ROSRijnland zien er daarbij op toe dat docenten in opleiding voldoende ruimte krijgen om zich in een veilige leeromgeving te ontwikkelen tot startbekwame docenten. Scholen stimuleren dan ook dat docenten in opleiding met een aanstelling goed begeleid worden en binnen de gestelde tijd hun studie kunnen afronden met een bevoegdheid. Om dat te realiseren, werken alle scholen volgens onderstaande richtlijnen.

Richtlijnen aanstelling student

In alle gevallen waarbij sprake is van een aanstelling geldt dat
–  de stagiair een stagecontract met de school en de lerarenopleiding combineert met een arbeidsovereenkomst;
–  er zorgvuldige maatwerkafspraken worden gemaakt met de student, de BOS en de begeleider van de lerarenopleiding over de vorm en intensiteit van de begeleiding;
–  er tussentijdse evaluatiemomenten worden gepland, waarin school, student en begeleider de voortgang evalueren;
–  indien zich problemen voordoen o.g.v. studievertraging of overbelasting, de taken van de student verlicht kunnen worden, zonder dat dat gevolgen heeft voor de stage.

Richtlijnen omvang aanstelling

De omvang van de aanstelling kan per student verschillen, maar we hanteren daarbij de volgende richtlijnen:

Opleiding tot tweedegraads docent:
– Eerstejaars studenten: geen aanstelling
– Tweedejaars studenten: geen aanstelling
– Derdejaars studenten: maximaal 5 uur
– Vierdejaars studenten: maximaal 12 uur

Opleiding tot eerstegraads docent:
– Minor-studenten: geen aanstelling
– Master-studenten: maximaal 12 uur

Voor zij-instromers of hybride docenten gelden andere afspraken op basis van maatwerk.