kweekvijver voor onderwijstalent

Stages

De juiste stageplaats

ROSRijnland biedt stages aan voor alle studenten van de opleidingen waar we mee samenwerken. Voltijder of deeltijder, student van de kopopleiding of educatieve minor, eerste- of tweedegrader, je bent welkom op één van onze 20 vestigingen. We zoeken vooraf wel goed uit welke school het beste bij je past, want een goede match tussen school en student is van groot belang voor het welslagen van je stage.

Variëteit

In ROSRijnland werken 7 scholen met 20 vestigingen samen. Dat betekent dat je kunt kennismaken met een grote variëteit aan onderwijssoorten en schoolculturen. Bij ons kun je terecht voor stages op het VMBO (inclusief Leerweg Ondersteunend Onderwijs) tot en met Gymnasium. We hebben technasia, tweetalig onderwijs, Ipad-klassen, een Topsport Talent School en op elke vestiging diverse profielen (sport, kunst en cultuur, science).

ROS-student

We streven ernaar studenten meerdere jaren in huis te houden. De grote variëteit aan scholen biedt je de garantie van een rijke onderwijservaring en een grote kans op een baan na je opleiding. Inmiddels hebben al vele tientallen voormalige ROS-studenten een uitdagende baan gevonden op één van onze scholen.

Continuïteit van begeleiding

Wanneer je een aantal jaren stage loopt bij ROSRijnland weet je je verzekerd van continuïteit van begeleiding. Tussen de ROS-scholen is sprake van een warme overdracht van studenten en elk stagejaar kun je rekenen op dezelfde kwaliteit van begeleiding. En vind je na je opleiding een baan op één van onze scholen, dan gaat de begeleiding van ROSRijnland de eerste 3 à 4 jaar van je beroepspraktijk onverminderd door.

Lerend werken

Niet zelden vinden ROS-studenten al tijdens hun opleiding een kleine baan op één van onze scholen. ROSRijnland ziet er wel nauwkeurig op toe dat je opleiding door het werk niet in het gedrang komt. We hebben daarom ook met elkaar afgesproken dat een aanstelling tijdens je studie maximaal 5 – 12 lesuren mag omvatten, afhankelijk van de fase van je studie. Bovendien geldt bij ons de regel dat 1e en 2e jaars studenten van de 2e graads opleidingen geen vacature mogen invullen.

Stagevergoeding

ROSRijnland biedt haar studenten geen stagevergoeding. Daarmee sluiten we aan bij de afspraken die we met een aantal opleidingsscholen in Noord- en Zuid-Holland hebben gemaakt. Wanneer je naast je stage een betaalde baan vindt op je stageschool zul je in de meeste gevallen gebruik kunnen maken van een studiekostenregeling die van toepassing is op de betreffende school.